Přihlášení

To, co o globálním oteplování politik nechce slyšet

 

CO2 je novodobý démon, byznys i víra. Kudy z pasti?

 

Pojďme si vše projít od začátku, než jako lidstvo uděláme fatální chybu...

 

   Čím je naše planeta tak výjimečná? Máme magnetický štít, tekuté moře jako obří akumulátor tepla, skleníkové plyny jako peřinu a správnou vzdálenost od naší hvězdy. Tyto faktory umožňují život, díky nimž je rozdíl teplot ve dne a v noci oproti jiným světům minimální.

 

   Kromě téměř nepodstatné geotermální a jaderné energie máme jen tu ze Slunce, které způsobuje koloběh vody, větru a díky fotosyntéze také kyslíku a uhlíku. Pokud Slunce zastíníme, Země zamrzne a všechny koloběhy včetně života skončí.

   Když vybuchne sopka, uvolní obrovské množství CO2 do atmosféry. Dojde k oteplení planety? Pokud dojde zároveň k vyvržení sopečného popela a zastínění slunečního záření, tak ne. Ale jedna velká sopka může způsobit globální dobu ledovou.

   V posledních letech jsme svědky požárů a tornád tam, kde je pamětníci nepamatují. Ale ani v případě obrovských požárů nedochází přes uvolnění CO2 k oteplení. Naopak, popel a kouř stíní Zemi před Sluncem a tím ji ochlazují, ač to může znít nepochopitelně. Je zkrátka těžké si představit energie v řádu atomových bomb každou vteřinu, každý den, jež světlo přináší.

 

Bohužel, vše se začalo přepočítávat na ekvivalent CO2 . Proto jsme jako první na světě začali přepočítávat umělé zadržování tepla ze Slunce stejně. A čísla jsou to obrovská!

 

   Co jsme změnili za posledních deset tisíc let? Z klimatického hlediska především odrazivost planety. Vykáceli jsme lesy. Založili přehrady a rybníky. Postavili domy. Celá města, silnice a dálnice.

   Přestože jsme schopni označovat rýžová pole kvůli produkci metanu a zadržování tepla za zlo, přehrady pro výrobu elektřiny mají obecnou podporu a jsou považovány za nejčistší obnovitelnou a bezemisní energii, jako by se betonová hráz postavila sama a metan se v nich netvořil.

   Říká se tomu albedo. Zvýšit jen odrazivost mraků o 12%, o globálním oteplování se dnes nebavíme. Proto dva příklady ze života. Jedno je ztělesněné dobro, druhé zlo. Nebo je to naopak?

 

Až bude hotová Tesla Gigafactory Nevada:

 

   Na plochu dnešní největší střešní fotovoltaické elektrárny dopadá ročně velké množství energie, okolo 500 GWh ročně. Původní poušť odrážela okolo 50% světla, a planeta se tedy oteplila o 250 GWh. Když Tesla postavila haly s bílou střechou, odrazila tím minimálně 90% světla a ochladila nás o významných 200 GWh. Na to však dotace nedostane. Vyrábí proto obnovitelnou energii ze Slunce a zároveň oproti původní poušti otepluje planetu o 200 GWh při elektrickém výkonu 100 GWh.

   Zároveň má Tesla jedny z nejúčinnějších panelů, přes 20%. Srovnání většiny ostatních (cca 8-12%) by dopadlo výrazně hůř.

 

Krom skotu, říhajícího metan, jsou pod drobnohledem také aerolinie a obří kontejnerové lodě. Letadla, dokud nedostanou obnovitelné palivo například z řas, jsou skutečně zlá. Na obří kontejnerové lodě se však s námi zkuste podívat novou optikou.

 

   Ty opravdu velké lodě mají plochu větší než dva hetary – 400x60 metrů. A vodní plocha pohlcuje téměř 100% světla, rozumějme tepla, je-li úhel dopadu větší než 45°, z klimatického pohledu většinu.

   Loď je 20x menší než Gigafactory, takže se nám bude dobře počítat, budeme-li plout na stejné rovnoběžce. Na loď dopadá 25 GWh ročně, které by se jinak staly v moři teplem. Stejně jako v případě, že by kontejnery měly černé střechy. To ale nemají, loď tak planetu ochlazuje. Kdyby byly pouze pozinkované a vysoce odrazivé, ochlazovaly by planetu o 24 GWh! Tím že mají kontejnery na palubě různé barvy, od světlých po tmavé, můžeme odhadovat průměr odrazivosti okolo 50%. Tedy ochlazení planety o více než 12 GWh na jednu loď a rok. Pokud poplujeme blíže rovníku, toto číslo poroste a naopak.

   Nabízí se ještě jedna perlička. Za těmito mořskými monstry vznikají mraky díky jejich masivním lodním šroubům. Ty jsou navíc plné krystalů mořské soli. A podle nových výzkumů sůl v mracích zvyšuje jejich odrazivost.

   Kdyby měly všechny kontejnery na horní palubě světlé střechy, s minimální investicí v rámci údržby, staly by se tyto lodě z otloukánka zbraní proti změnám klimatu.

   Přijmeme-li výše uvedené, tak můžete mít nízkoemisní automobil nebo dokonce pasivní dům. S černou střechou však vždy budete planetu ohřívat více než Váš soused, koupí-li si auto bílé a střechu opatří reflexní vrstvou.

   Souhlasíme, že je nutné snížit produkcí skleníkových plynů. Bude to velmi drahé a bude to bolet. Zároveň upozorňujeme, že přehlížením odrazivosti se k roku 2050 žádná pozitivní klimatická změna nestane. Green New Deal bude jen marketingem, na kterém bohatí vydělají a zaplatíte to Vy. Minimálně penězi.

   Závěrem se musíme vypořádat také se zmíněným říhajícím skotem. Krom toho, že jeho počty za posledních padesát let klesají, včetně vyříhaného metanu, tak běžně používané údaje jsou podle vědců nadhodnoceny asi o 100% za předpokladu, že veškeré hovězí a jehněčí maso bude pocházet z vykácených lesů Amazonie. O steaku z Vašeho regionu tak nemůže být vůbec řeč. Chyba, která se stala, je v kalkulacích s metanem. Je to opravdu zlý skleníkový plyn, ale reaguje se světlem a rozkládá se. Zlým je několik měsíců, protivným několik let, nikoliv stovky až tisíce let, jako CO2 . Fáma o zlém hovězím tu asi s námi zůstane tak dlouho, jako ty o zdravém červeném víně a neškodném bílém cukru.

   Rozdělovat, co ekologické je či není, je snadné. Co na tom, že tím ovlivňujeme celá vědní odvětví na desítky let. Dříve prestižní motoráři jsou dnes dinosaury a málokdo se dnes bude věnovat vývoji ekologických paliv, když se jednotlivé státy předhánějí, kdo dříve zakáže spalovací motory. Avšak vodíkové hospodářství je nereálné již sto let, co existuje na papíře. První automobil byl na elektřinu, ale neujal se. Jádro je problematické a snad se k roku 2050 dopracujeme k čisté fůzní energii. Věda tak má na svém startu hodně svázané ruce, přestože jsme na ní životně závislí.

 

  Nová registrace  

Stanete-li se registrovaným dárcem, budeme schopni sloučit všechny Vaše sponzorské dary i v budoucnosti a vystavíme Vám klimatický certifikát. Registrace je velmi jednoduchá, email však musí být unikátní. Heslo ukládáme zašifrované. Firmám nabízíme protislužbu ve formě reklamy. Sponzorské dary jsou tak daňově plně odečitatelné.

E-mail:
Heslo:
Heslo pro kontrolu:

Heslo musí být alespoň osmimístné. Doporučujeme používat číslice a speciální znaky.

Privacy policy

  
 
Nabízíme skutečná klimatická řešení...
 


 

   Planetu v první řadě ohřívá Slunce. Za stoupající teploty však může nejen produkce skleníkových plynů z komínů a výfuků, ale zejména snižující se odrazivost Země kvůli našim městům, dálnicím a fotovoltaickým panelům. To bohužel není v plánování naší budoucnosti k roku 2050 vůbec zohledněno.

   Proto:

   Na ploše jen o málo větší než 1 hektar vysazujeme nejmohutnější stromy naší planety, které na tisíce let odeberou z atmosféry minimálně 100 000 tun CO2.

   Na podobně velkých plochách odrazíme na Sahaře v následujících deseti letech zpět do vesmíru více než 90 GWh tepelné energie ze slunečního záření. Jen pro osvěžení, jeden hektar je čtverec 100x100 metrů, v celosvětovém měřítku nic. Ale k výrobě srovnatelného množství elektřiny běžně vypouštíme do ovzduší 80 000 tun CO2.

   S Vaší pomocí mohou být tato čísla ještě mnohem impozantnější! Jsme připraveni starat se o tisíce hektarů v nejvhodnějších lokalitách po celém světě. Na pozemcích nadace s klimatickým statusem.

 

 

Sdílejte nás!


Umíme vymazat Vaši klimatickou stopu skoro za nic!

    Akumulujeme uhlík na tisíce let. Aktivně ochlazujeme Zemi. Podporujeme skutečná řešení klimatických změn. Nabízíme REESTART!


Mýty a fakta: Víte, co je a co není EKO?

    Představy firemních marketérů, ale i politiků, jsou často mimo. A chovat se podle nich, minimálně nic nevyřeší. Tato minutovka Vám jistě změní pohled na svět:


Planeta Země jako Titanic. Zábava zatím pokračuje.

    Máme v trupu díru. Je velká jak Arktida. Pomůžete nám ji opravit? Víme jak, je to jen o penězích...


Získejte certifikát o klimatické neutralitě

    Green New Deal je realitou dneška. Chcete-li být klimaticky skutečně neutrální, nabízí se certifikát Nadace REESTART.org, který Vaši zákazníci ocení!


O Nadaci REESTART.org

    Sledovali jsme, jak se z vědeckých prací, zjednodušováním a vytrháváním z kontextu, stává politická munice. Vidíme, jak ti samí vědci varují před praktickými kroky ve jménu záchrany planety na základě jejich mnohaletého výzkumu.


O projektu Nadace REESTART.org do detailu

    Pojďme si nyní projít všechna naše tvrzení, předpoklady, čísla a praxi. Také ihned na začátku upozorňujeme, že to, co může být považováno za ekologické, nemusí být vhodné pro klima a naopak.


 

Raději s tím pojďme něco dělat!

 

  Nová registrace  

Stanete-li se registrovaným dárcem, budeme schopni sloučit všechny Vaše sponzorské dary i v budoucnosti a vystavíme Vám klimatický certifikát. Registrace je velmi jednoduchá, email však musí být unikátní. Heslo ukládáme zašifrované. Firmám nabízíme protislužbu ve formě reklamy. Sponzorské dary jsou tak daňově plně odečitatelné.

E-mail:
Heslo:
Heslo pro kontrolu:

Heslo musí být alespoň osmimístné. Doporučujeme používat číslice a speciální znaky.

Privacy policy

 

 copyright © 2021 Nadace REESTART.org


ID: 11758457 | CZ | nadace@reestart.org

+420 2222 111 80

Privacy policy | Press